Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Cudzoziemcy pod kontrolą
 
Do kogo skierowane są nasze usługi?
 
Do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które bezpośrednio lub pośrednio na zasadzie leasingu,
outsoursingu czy też podwykonawstwa, zatrudniają cudzoziemców. Od blisko dwudziestu
lat świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi doradztwa w zakresie legalizacji pobytu
i zatrudnienia cudzoziemców. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie audytowania,
dzięki czemu potrafimy należycie zabezpieczyć interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników.
 
Cel:


Celem jest analiza wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników
oraz innych dokumentów (np. wewnętrznych procedur, regulaminów itp.) niezbędnych
do oceny przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców oraz weryfikacji legalności
zatrudnienia i pobytu cudzoziemców, co pozwoli na wyeliminowanie ryzyka wysokich kar nałożonych
przez organy takie jak ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna czy Urząd Skarbowy.


Korzyści:


• Stały nadzór nad dokumentacją, pilnowanie terminowosci oraz prawidlowosci skladanej dokumentacji do poszczegolnych urzedow i instytucji
• Pewność ciągłości zatrudnienia.
• Wyeliminowanie ryzyka kar za wykroczenia .
• Uporządkowanie dokumentacji pracowniczej, wpływające na obniżenie kosztów
i zwiększenie efektywności pracy działów HR.
• Ograniczenie ryzyka przegranej pracodawcy przed sądem.

 

Jesteś zainteresowany?
Przygotujemy specjalną ofertę dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami.

Olena Borowik
Olena Borowik - Przysiężna
Kierownik Biura
rekrutacja@rowena.pl
Swietlana Walczak
Swietlana Walczak
Prezes Zarządu
biuro@rowena.pl
Weronika Biłoszewska
Weronika Biłoszewska
Asystentka Zarządu
zarzad@rowena.pl
Weronika Biłoszewska
Daria Kimnatna
Specjalista ds. rekrutacji
rekrutacja@rowena.pl